• 24 Hodinový

  PERSONÁLNY ASISTENT
  Je komplexné riešenie umožňujúce všetkým zamestnancom spoločnosti aktívny prístup k rôznym informáciám z oblasti personalistiky, miezd, dochádzky, vzdelávania a ďalších oblastí ľudských zdrojov.

  ZISTITE VIAC

 • 24 Hodinový

  PERSONÁLNY ASISTENT
  Je komplexné riešenie umožňujúce všetkým zamestnancom spoločnosti aktívny prístup k rôznym informáciám z oblasti personalistiky, miezd, dochádzky, vzdelávania a ďalších oblastí ľudských zdrojov.

  ZISTITE VIAC

Hlavné funkcionality

Sprístupnenie informácií o dochádzke zamestnanca

Sprístupnenie informácií o dochádzke zamestnanca

Elektronické zadávanie a schvaľovanie neprítomností

Elektronické zadávanie a schvaľovanie neprítomností

Distribúcia výplatných pások

Distribúcia výplatných pások

Zadávanie požiadaviek na personálne oddelenie

Zadávanie požiadaviek na personálne oddelenie

Realizácia e-learningových kurzov alebo preskúšaní

Realizácia e-learningových kurzov alebo preskúšaní

Požiadavky na vzdelávacie aktivity

Požiadavky na vzdelávacie aktivity

Elektronické zadávanie a schvaľovanie cestovných príkazov

Elektronické zadávanie a schvaľovanie cestovných príkazov

Ankety

Ankety

Ako to funguje?

Pozrite si krátke video ako môže 24 hodinový personálny asistent
zefektívniť procesy a ušetriť peniaze aj vašej spoločnosti

Play Video in English

 

Aké sú skúsenosti?

 Pozrite si prvý príbeh personálneho asistenta, ktorý

odráža skúsenosti v spoločnosti Embraco Slovakia s.r.o.

Play Video with english subtitles

 

eHuman

Softvérová časť riešenia je dostupná v prostredí internetového prehliadača, vďaka čomu ho môžu využívať všetci zamestnanci spoločnosti na akomkoľvek zariadení pripojiteľnom do firemnej siete.

ZISTITE VIAC

Kiosk

Moderný informačný samoobslužný terminál špeciálne vyvinutý pre potreby zamestnancov umožňujúci tlač, skenovanie dokumentov či vydávanie stravných poukážok.

ZISTITE VIAC

Ďalšie možnosti využitia

Nahlasovanie zmien osobných údajov

Nahlasovanie zmien osobných údajov

Prístup k zmluvám a ostatným dokumentom

Prístup k zmluvám a ostatným dokumentom

Objednávanie ochranných pomôcok, kancelárskych potrieb

Objednávanie ochranných pomôcok, kancelárskych potrieb

Sprístupnenie rôznorodých informácií, napr. normy, pracovné postupy, telefónny zoznam, obedové menu

Sprístupnenie rôznorodých informácií, napr. normy, pracovné postupy, telefónny zoznam, obedové menu

Objednávanie sociálnych benefitov

Objednávanie sociálnych benefitov

Prístup k intranetu, internetu, e-mailu

Prístup k intranetu, internetu, e-mailu

Akékoľvek ďalšie možnosti podľa požiadaviek zákazníka

Akékoľvek ďalšie možnosti podľa požiadaviek zákazníka

Výhody riešenia 24 hodinový personálny asistent pre vašu spoločnosť

 

 

 • Úspora času zamestnancov HR oddelenia
  Zautomatizovanie vybraných činností, zefektívnenie procesov, lepšia organizácia práce.

 

 • Úspora času líniových manažérov
  Obmedzenie dopytu od zamestnancov na väčšinu personálnych informácií, lepšie plánovanie práce.

 

 • Úspora času všetkých zamestnancov
  Obmedzením času stráveného vybavovaním administratívnych záležitostí môže každý zamestnanec svoj pracovný čas využívať primárne na aktivity súvisiace s jeho pracovnou náplňou. V závislosti od počtu zamestnancov a od rozsahu využitia systému môže úspora času predstavovať tisícky hodín ročne.
 • Minimalizácia administratívy
  Menej papierových žiadostí, potvrdení a dokladov.

 

 • Sprehľadnenie procesov
  Vďaka definovanému workflow sú kroky jednotlivých procesov realizované v definovanom poradí, všetky informácie o ich realizácii konkrétnymi užívateľmi sú trvalo evidované v systéme, napr. zadanie žiadosti o neprítomnosť, jej schválenie, prenos do dochádzky.

 

 • Sprístupnenie údajov
  Všetky údaje zadané do systému sú trvalo dostupné všetkým relevantným používateľom, napr. dochádzka zamestnanca je dostupná danému zamestnancovi, jeho nadriadenému, zamestnancom personálneho oddelenia či riaditeľovi spoločnosti.