Modul
eVzdelávanie

Užívateľ má možnosť požiadať o účasť na jednom z už plánovaných školení, zo školení vo firemnom katalógu, zo školení na internete alebo požiadať o špecifické školenie. Samozrejmosťou sú filtre pre zúženie výberu či obmedzenie ponuky školení iba na tie, ktoré súvisia s pracovným miestom zamestnanca. Po vytvorení žiadosti systém automaticky informuje manažéra, ktorý rozhodne o jej schválení. V prípade schválenej žiadosti je informácia systémom poslaná na oddelenie ľudských zdrojov, prípadne je automaticky vytvorená aj požiadavka na predmetnú vzdelávaciu aktivitu v module na evidenciu vzdelávania.

Výhody modulu

Sprehľadnenie a zjednodušenie zadávania a schvaľovania požiadaviek na vzdelávacie aktivity

Hodnotenie vzdelávacích aktivít a sprístupnenie informácií o plánovaných a uskutočnených školeniach

Automatická informácia pre odd. vzdelávania o potrebe zorganizovať vzdelávaciu aktivitu

Notifikácie prostredníctvom e-mailu