01 Protokol
dochádzky

 Protokol docházky poskytuje všetky informácie o dochádzke
zamestnanca. V prehľadnej forme sú dostupné informácie o:

 

  • zostatku dovolenky,
  • počte platených dní návštevy lekára,
  • počte dní ošetrovného,
  • salde nadčasov,
  • časoch jednotlivých pracovných zmien a ich prerušení,
  • časoch pre príplatky,
  • dochádzkových údajoch všetkých minulých období,
  • plánovanom rozvrhu práce.

02 Protokol
prítomnosti

Protokol prítomnosti poskytuje informácie o aktuálnej prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Pri neprítomných zamestnancoch je užívateľovi dostupná aj informácia o dôvode ich neprítomnosti. Farebné odlíšenie jednotlivých stavov neprítomnosti (prítomný / neprítomný so schválenou neprítomnosťou / neprítomný bez schválenej neprítomnosti) poskytuje manažérom rýchly prehľad o aktuálnom personálom obsadení konkrétneho pracoviska, či celej spoločnosti.

03 Prehľad sumárnych
položiek

Prehľad sumárnych položiek zobrazuje pre každého zamestnanca za jednotlivé dni rôzne, organizáciou definované dochádzkové informácie, ako napr. nadčasy, služobné a súkromné prerušenia, porovnanie fondu a odpracovanej doby, a pod.

04 Protokol
transakcií

 Poskytuje prehľad o reálne nasnímaných transakciách
zamestnancov v zvolenom časovom období.

Výhody modulu

Dostupnosť

Dostupnosť

Všetky údaje sú jednoducho dostupné cez internetový prehliadač

Aktualizácia

Aktualizácia

Všetky údaje v zostavách sú aktualizované v reálnom čase, napr. odpracovaná doba, mesačné saldá, doba prerušení, zostatok dovolenky a podobne

Definovateľný prístup

Definovateľný prístup

Prístup užívateľa iba k vybraným zamestnancom a vybraným údajom

Prístupnosť

Prístupnosť

Systém môže byť prístupný z akéhokoľvek zariadenia