eSchvaľovanie
neprítomností

 

Modul komplexne zastrešuje proces zadávania
a schvaľovania plánovaných neprítomností. Zamestnanec má možnosť požiadať o neprítomnosť (napr. dovolenka, návšteva lekára, súkromné prerušenie a ďalšie organizáciou definované typy neprítomností) prostredníctvom elektronickej žiadanky na neprítomnosť. Po jej uložení je manažér notifikovaný e-mailovou správou, na základe ktorej má možnosť rozhodnúť o schválení alebo zamietnutí požiadavky.

Zamestnanec je o rozhodnutí svojho nadriadeného informovaný e-mailom alebo SMS správou.

V prípade, že je zamestnanec na základe schválenej žiadanky v predmetný deň neprítomný, systém automaticky pošle informáciu o dôvode neprítomnosti do modulu na spracovanie dochádzky.

Modul eSchvaľovanie neprítomností obsahuje aj Prehľad neprítomností, ktorý zamestnancom aj manažérom poskytuje informácie o neprítomnostiach vybraného oddelenia či celej spoločnosti.

Výhody modulu

Odbúranie papierových žiadaniek na neprítomnosť

Zrýchlenie a sprehľadnenie procesu schvaľovania neprítomností

Trvalá a systematická evidencia neprítomností

Automatické zapisovanie schválených neprítomnosti do dochádzky zamestnanca

Notifikácie prostredníctvom e-mailu a SMS

Odoslanie neprítomnosti do organizačného kalendára zamestnanca

Delegovanie schvaľovania prostredníctvom definovania zastupujúceho schvaľovateľa

Prehľadné grafické zobrazenie životného cyklu požiadavky

Kontrola súbehu viacerých neprítomností