01 Emulácia
snímača

Emulácia snímača umožňuje zadávať dochádzkové transakcie prostredníctvom jednoduchého elektronického snímača, ktorý je užívateľovi dostupný prostredníctvom internetového prehliadača. Takýmto spôsobom vytvorená dochádzková transakcia je v dochádzkovom systéme zapísaná rovnako, ako by bola zapísaná cez štandardný dochádzkový snímač. Funkcionalita je využiteľná najmä na pracoviskách, kde nie je možné alebo efektívne inštalovať fyzický dochádzkový snímač alebo pri zamestnancoch využívajúcich tzv. prácu z domu (home office).

Hromadné odsúhlasenie dochádzky predstavuje jednoduchý spôsob elektronického odsúhlasenia dochádzky zamestnancov.
Manažér má možnosť skontrolovať dochádzku zamestnanca a v jednom kroku odsúhlasiť jeho dochádzku či dochádzku celého oddelenia.

02 Hromadné
odsúhlasenie dochádzky

03 Zadávanie
dochádzky

Zadávanie dochádzky je nástroj na vkladanie dochádzkových transakcií, prerušení a príplatkov.

Výhody modulu

Možnosť evidovať dochádzku bez fyzického dochádzkového snímača

Jednoduchšie a rýchlejšie odsúhlasovanie dochádzky

Viacúrovňové odsúhlasovanie dochádzky zamestnancov