Rastislav Wölcz

DIRECTOR OF THE STRATEGY AND DEVELOPMENT / HOUR, spol. s r. o.

 

 

“ Spojením dlhoročných skúseností, kvalitného hardvérového riešenia spoločnosti Wincor Nixdorf a komplexného a inovatívneho softvérového riešenia spoločnosti HOUR vzniklo moderné a efektívne riešenie 24 hodinový personálny asistent. ”

 

 

HOUR, spol. s r.o. je softvérová spoločnosť, ktorej história sa začala písať v roku 1993. Je autorom niekoľkých produktov (Solid, Human, Humanet) zameraných na oblasť personalistiky, miezd,  riadenia ľudských zdrojov a dochádzky. Základným poslaním spoločnosti je prinášať hodnoty s cieľom naplniť víziu spoločnosti:

  • pomáhať zákazníkom fungovať lepšie poskytovaním inovatívnych, komplexných a spoľahlivých riešení, ktoré prekonávajú ich očakávania,

  • byť dôveryhodným pre zákazníkov, partnerov a zamestnancov,

  • dlhodobo rásť a byť lídrom na trhu.

 

Doterajší vývoj firmy HOUR, spol. s r. o. a bohaté skúsenosti s problematikou miezd a personalistiky ako aj dôsledné uplatňovanie systému manažérstva kvality dávajú dostatočnú záruku, že sa bude aj naďalej špecializovať na zložitú oblasť vývoja, implementácie a údržby systémov na riadenie ľudských zdrojov tak, aby dosiahla kredit najlepšej firmy v tejto oblasti.

 

Spoločnosť Wincor Nixdorf, s.r.o. zastáva poprednú pozíciu medzi výrobcami a dodávateľmi informačných systémov najmä pre oblasť bankovníctva a maloobchodu. Hlavnou činnosťou spoločnosti sú návrhy a predaj komplexných hardvérových a softvérových riešení vrátane servisu a poradenských služieb. Spoločnosť ponúka kompletný rad samoobslužných informačných a transakčných terminálov.

 

Wincor Nixdorf v Českej republike úspešne pokračuje v tradícii firmy Siemens Nixdorf. Darí sa jej ťažiť zo silného produktového, odborného a finančného zázemia materskej spoločnosti a kvalitného, profesionálneho a inovatívneho pohľadu zamestnancov. Veľkou prednosťou sú skúsenosti a odborné znalosti získané v priebehu niekoľkých rokov riešenia špecifických požiadaviek širokého spektra zákazníkov.