Systém
eHuman

eHuman je systém dostupný v prostredí
internetového prehliadača, vďaka čomu
nevyžaduje dodatočnú inštaláciu na
pracovnej stanici používateľa, ktorým
môže byť každý zamestnanec spoločnosti.

Výhody systému eHuman

Moduly

Systém je modulárny, čím umožňuje prispôsobiť rozsah funkcionalít potrebám konkrétneho zákazníka. Flexibilita systému zabezpečuje rozsiahle možnosti prispôsobenia systému interným procesom spoločnosti. Celý systém je navyše prepojiteľný s ďalšími systémami a môže byť nadstavbou akéhokoľvek personálneho informačného systému.


Prístupnosť z akéhokoľvek zariadenia s prístupom do počítačovej siete spoločnosti


Viacjazyčnosť systému


Možnosť viacúrovňového schvaľovania procesov


Jednoduché a intuitívne ovládanie prispôsobené aj dotykovým zariadeniam


Notifikácie prostredníctvom e-mailu a SMS


Otvorenosť riešenia pre ďalšie moduly a funkcionality

eInformačný
server

Zamestnancom a manažérom prostredníctvom
internetového prehliadača sprístupňuje všetky
potrebné informácie z oblasti dochádzky.

ZISTITE VIAC

eSchvaľovanie
neprítomností

Modul komplexne zastrešuje
proces zadávania a schvaľovania
plánovaných neprítomností.

ZISTITE VIAC

eCestovné
príkazy

Modul zastrešuje celý proces schvaľovania
a vyúčtovania domácich
a zahraničných cestovných príkazov.

ZISTITE VIAC

eZadávanie
dochádzky

Modul sprístupňuje
emulátor dochádzkového snímača,
umožňuje elektronické schvaľovanie dochádzky
a zadávanie dochádzkových transakcií.

ZISTITE VIAC

eVzdelávanie

Modul umožňuje zadávanie a schvaľovanie
požiadaviek na vzdelávanie,
sprístupňuje informácie o plánovaných
a uskutočnených školeniach
a taktiež e-learning tretích strán.

ZISTITE VIAC

ePersonalistika

Cieľom modulu je zefektívňovanie
komunikácie medzi zamestnancami
a personálnym oddelením.

ZISTITE VIAC